Om ES Fysioterapi

Om mig och ES Fysioterapi

  • Sjukgymnastexamen 1994
  • 15 år i Region Värmland fördelat på Vårdcentralerna Gripen, Kronoparken och Molkom
  • 2009 – Etablering som privatpraktiserande i Säffle 
  • 2021 – Flytt av verksamheten till Karlstad

Utbildning

  • Examen OMT – Ortopedisk Manuell Terapi är ett specialistområden med inriktning på bedömning/behandling av besvär relaterad till muskler, leder, skelett eller nerver. 
  • Akupunktur
  • Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie (MDT)
  • Bedömning av funktion och arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv 
  • MSK – Muskuloskeletalt ultraljud , et flertal kurser och 15 hp vid KI
  • Avancerad träningsfysiologi – Distansutbildning KI
Behandling genom fysioterapi i karlstad
Sjukgymnastik och fysioterapi i Karlstad

Behandling genom fysioterapi

Lär dig använda kroppen på ett sätt som gör att dina besvär minskar samt förhindrar dem att komma tillbaka. Kontakta mig för rådgivning och tidsbokning.