/

Välkommen till ES Fysioterapi 

Om mig

  • Sjukgymnastexamen 1994
  • 15 år i Region Värmland fördelat på Vårdcentralerna Gripen, Kronoparken och Molkom
  • 2009 - Etablering som privatpraktiserande i Säffle 
  • 2021 - Flytt till Kasernhöjden Karlstad, Infanterigatan 35D,653 40 Karlstad

Utbildning

  • Examen OMT - Ortopedisk Manuell Terapi är ett specialistområden med inriktning på bedömning/behandling av besvär relaterad till muskler, leder, skelett eller nerver. 
  • Akupunktur
  • Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie (MDT)
  • Bedömning av funktion och arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv 
  • MSK - Muskuloskeletalt ultraljud
  • Avancerad träningsfysiologi